بیدگل

نشر بیدگل

نشر بیدگل به عنوان ناشر برگزیده در سال‌ها و زمینه‌های متعدد، کتاب‌های بسیاری در حیطه سینما، ادبیات، فلسفه، تاریخ ادبیات نمایشی، هنرهای تجسمی، دانش عمومی، از جمله تئاتر به چاپ رسانده و حامی جشنواره های متعدد تئاتری بوده است. از کتاب های معروف این انتشارات می توان به اتاق ورونیکا، اولائنا، صید ماهی بزرگ، در انتظار گودو، غرب غم زده، جن‌زدگان، لذت خیانت، سایکوسیس، مده‌آ، دهه 40 و دیگر کتاب‌های معروف اشاره نمود.

کتاب‌ها
مقالات