ساموئل بکت

آثار ساموئل بکت

ساموئل بارکلی بکت نمایشنامه‌نویس، رمان‌نویس و شاعر ایرلندی بود. ساموئل بکت درباره‌­ی آثارش صحبت نمی‌­کرد او نوشتن درباره­‌ی آثارش را غیرممکن می‌­دانست چرا که تماسش با این آثار را درونی می‌­دانست. او مصاحبه نمی‌کرد؛ اما همیشه پاسخ‌نامه‌هایی را می‌داد که به دستش می‌رسید. آثار بکت ارجاعات مستقیمی به جنگ جهانی دوم ندارد؛ اما تجارب و تصاویری به وضوح در کارهایش قابل روئیت است که از ویرانی‌های جنگ در فرانسه دید.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط