در میان سطر ها

هملت | نشر چشمه

quotes icon

سرگذشت تراژیک هملت شاهزاده‌ی دانمارک نام دارترین و از بهترین نمایش‌نامه‌ها و به باور بسیاری شاهکار شکسپیر است و از این رو ترجمه‌ی آن نیز دشوار است و نوشتن مقدمه‌ای بر آن دشوارتر که اگر وسوسه ی آن غ...

quotes icon

کتاب درمانی