مجله تجربه شماره ۲ (دوره جدید)

شعر شفیعی کدکنی بازتابنده‌ی فهم عارفانه و اخلاقی او از جهان هستی و تلاش برای بازآفرینی ظرفیت فرهنگ ایرانی است، از این روست که هم بر دل می‌نشیند و هم ذهن و زبان را به تکاپو وا می‌دارد. در حقیقت شعر او به مثابه یک «رسانه‌ی فرهنگی» در فرایندهای مختلف ارتباطی جامعـه ی کنونی عمل می‌کند. شفیعی در شعر بـه دنـبال بازخوانی و بازیابی «ساختار ساختارهایی» است که به فرهنگ و تمدن ایرانی در همه‌ی لایه‌ها و پهنه‌ها قدرت زایندگی داده است. به نظر او آنچه این فرهنگ و ساختار کلان آن را در دوران کهن برجستگی ویژه بخشیده است، «آزادی خرد» است که متاسفانه در دوران ما جای خود را به «حجیت ظن» داده و «گزاره‌های گمانی» را به جای «گزاره های منطقی» نشانده است. این دغدغه‌ی شفیعی رامی‌توان در گفتار متأملانه و منش معنادارش به خوبی دریافت؛ حافظه‌ی بی بدیل، زبان نافذ، نگاه مهربانانه و رفتار فروتنانه‌اش منظومه‌ای ارتباطی شکل می‌دهد که پیام نهایی آن خردورزی و درس آموزی از فرازها و فرودهای تاریخی است. در برابر شفیعی که می نشینی قدرت گفت وگو و ورود به جهانهای دانشی و تجربی او راه و این هنر گفت وگویی اوسـت که از شنونده ی سخن خود، گوینده‌ای حقیقت جو می‌سازد و هر شنیده و دیده‌ی تاریخی را به سبب و سندی برای بازشناسی زمینه‌های ازدست رفته‌ی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌کند.

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله تجربه شماره ۲ (دوره جدید)

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله تجربه شماره ۲ (دوره جدید)
  • تعداد صفحات: 144
  • شماره: 2 (دوره‌ی جدید)
  • سال انتشار: 1400
  • ماه انتشار: آبان
  • دوره نشر: ماهنامه
  • ناشر: تجربه
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

نیروانای سعادت

مروری بر کتاب در باب حکمت زندگی نوشته‌ی آرتور شوپنهاور

قتل خانوادگی، نفت و اف‌بی‌آی

مرور و بررسی کتاب قاتلان ماه گل اثر دیوید گرن

در مدح و ستایش نومیدی؛ بیماریِ روح

مروری بر کتاب بیماری منتهی به مرگ نوشته‌ی سورن کی‌یرکگور

مجله‌های پیشنهادی