محمدرضا شفیعی کدکنی

آثار محمدرضا شفیعی کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی ادیب، نویسنده، شاعر، پژوهشگر، مصحح، استاد دانشگاه و یکی‌ از سرشناس‌ترین چهره‌های علمی معاصر است. او صاحب آثار برجسته‌ای در زمینه‌ی عرفان، مبانی شعر و جریان‌ن‌شناسی معاصر فارسی است که از آن جمله می‌توان به تازیانه‌های سلوک، زبور پارسی، صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، ادوار شعر فارسی، با چراغ و آینه و... اشاره کرد.

کتاب‌ها