حوالی

مجله حوالی

«حوالی» مجله‌ای درباره آدم‌ها و محیط اطرافشان است. محیط اطراف می‌تواند شهر، خانه یا مقیاس‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر از این‌ها باشد. در هر شماره حوالی، یک فضا (مثل ترمینال، قبرستان، خیابان) محوریت دارد و تمام محتواها، حول همان عنصر فضایی تولید می‌شوند. گروه تولیدکننده مجله حوالی، پیش از این، مجله دانشجویی «شهرت» را در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران منتشر می‌کرد. فعالیت این گروه برای تولید مجله حوالی، از تابستان 96 آغاز شد. در پاییز 97 موفق به اخذ مجوز مجله از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و شماره اول این دوماه‌نامه در اسفند 97 با موضوع «حوالی ترمینال» منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

مجلات