سوتلانا آلكساندرونا الكسیویچ

آثار سوتلانا آلكساندرونا الكسیویچ

سوتلانا الکسیویچ، آن طور که فیلیپ گورویچ در نیویورکر نوشته، در آثارش «نه در خدمت یک ایدئولوژی که در خدمت یک ایده است گوش سپردن با دقت به مردمان عادی زمانه‌اش و به روی کاغذ آوردن شنیده هایش به گیراترین صورت ممکن.»

کتاب‌ها
مطالب مرتبط