کتاب فلسفه چامسکی

نویسنده: مورتون وینستون

شرایط رشد 

نوام چامسکی فیلسوفی زبان‌شناس، و منتقدی اجتماعی است که آثارش حول محور مسائل مربوط به دانش انسان و آزادی او دور می‌زند. او متعلق به سنت دانشمند-سیاست‌ورزان است، سنّتی که افرادی چون کارل مارکس، جان دیویی، آلبرت آینشتاین، و برتراند راسل را شامل می‌شود. چامسکی استعداد و توانش را نه‌تنها صرف کوشش برای درک شالوده‌های دانش و خلاقیت در درون نهاد آدمی، که مصروف تغییر شرایط اجتماعی عصر با هدف رهاسازی استعدادهای خلاقانة انسان نیز کرده است. تعقیب این آرمان انسان‌گرایانه هم در عرصة علمی و هم در عرصة سیاست‌ورزی در طول دوران فعالیت چامسکی ثابت مانده و کلید فهم وحدت و انسجام اندیشة اوست. 

صفحه ۵

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب فلسفه چامسکی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

عملکرد مغز ما چگونه است؟

مروری بر کتاب گندزدایی از مغز نوشته‌ی فیث جی. هارپر

هنر تعاملی با رگه‌های فلسفی

مروری بر کتاب هنر تعاملی از منظر فلسفی نوشته‌ی صفا سبطی

صداقتِ به زنجیرکشیده

مروری بر نمایشنامه‌ی شاه‌لیر نوشته‌ی ویلیام شکسپیر

کتاب های پیشنهادی