کتاب رنج های ورتر جوان

نویسنده: یوهان ولفگانگ فون گوته

از این پس تنها از طبیعت پیروی میکنم. تنها طبیعت است که غنای بی پایان دارد و تنها طبیعت است که هنرمند بزرگ را می پرورد. تا میخواهی وجا دارد، از خوبی ها و قاعده و اسلوب سخن بده، انگار که می خواهی از خوبی های جامعه مدنی بگویی. البته آدمی که بر پایه ی قاعده و اسلوب آموزش می بیند، هرگز اثری بد و خالی از سلیقه پدید نمی آورد، همچنان که اگر بر پایه قانون و فرهنگ تربیتش کردی، همسایه تلخ و ترش یا خبیثی بی منطق نمی شود.

افزودن به پاکت خرید 100,000 تومان

کتاب رنج های ورتر جوان

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

عاشق یک موجود وحشی نشو

مروری بر رمان کوتاه صبحانه در تیفانی از ترومن کاپوتی

تونیو با مجرمی فراری اشتباه گرفته شد

مروری کوتاه بر کتاب تریستان و تونیو کروگر از توماس مان

در ستایش بی‌سوادی

درباره‌ی کتاب در ستایش بی‌سوادی نوشته‌ی هانس ماگنوس انسنس‌برگر

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 100,000 تومان