ویلیام شکسپیر

آثار ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر (William Shakespeare) تاریخ 26 آوریل 1564 در وارویک شایر انگلستان متولد شد. او نمایشنامه نویس ، شاعر و بازیگر بود که به عنوان بزرگترین نویسنده انگلیسی زبان و بزرگترین نمایشنامه نویس جهان شناخته می شود. وی را شاعر ملی انگلستان یا "بارد آون "می نامند.آثار موجود وی شامل 39 نمایشنامه ، 154 غزل است. نمایشنامه های او به تمام زبان ها ترجمه و اجرا شده است.


کتاب‌ها
مطالب مرتبط