اگزویه دومستر

آثار اگزویه دومستر

اگزویه دو مستر(Xavier de Maistre) تاریخ 10 اکتبر 1763 در فرانسه متولد شد. او نویسنده و نقاش بود. رمان فانتزی "سفر به دور اطاقم" مشهورترین اثر اوست که مورد توجه بسیاری از منتقدین قرار گرفت.


کتاب‌ها
مقالات