آگوتا کریستوف 

آثار آگوتا کریستوف 

Agota Kristof آگوتا کریستوف ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ در روستای Czikvand مجارستان نزدیک بوداپست به دنیا آمد پدرش تنها آموزگار روستا بود و مادرش کشاورز خواندن را خیلی زود وقتی چهار سال داشت آموخت و هر چیز که به دستش می رسید می خواند شاید در اثر همین خواندن‌ها به داستان علاقه مند شد از همان کودکی دوست دارم داستان بگویم داستان‌هایی که خودم ساخته ام. دوره ی کودکی کریستوف مصادف شد با جنگ جهانی دوم غیبت پدر که به اجبار در جبهه جنگ بود و زندگی سختی که او به همراه مادر و دو برادرش می‌گذراند؛ سال های اشغال مجارستان توسط ارتش آلمان و پس از آن آزادی کشورش به دست نیروهای روسی و آغاز دیکتاتوری .کمونیسم در این دوران تنها راهنما و مونس آگوتا، برادرش یانو بود برادری که یک سال از او بزرگتر بود و آنها جدا نمی‌شدند از این رو همه‌ی بازی‌ها و شرارت‌های کودکی آگوتا پسرانه بودند او در چهارده سالگی مجبور شد از برادرش جدا شود. آنها به دو مدرسه شبانه روزی در دو شهر مختلف می.رفتند. آگوتا در این دوره برای تحمل رنج تنهایی و دوری از خانواده به نوشتن رو آورد و اولین نوشته هایش شعر بودند.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط