مجله دالان شماره ۲ خیابان ولیعصر

ولیعصرشدن یک خیابان
درس هایی از خیابان ولیعصر

ولیعصر خیابانی بـا سرشتی خاص است و احتمالاً همگان بـا ایـن گزاره موافق‌اند. زمین‌های مابیـن قـریه‌ی شمیران تا هسته‌ی تهـران تاریخـی بـرای سالیان متمادی چیزی جز تپه ماهورهـای رهـا شده نبود، تا اینکه جاده‌ی پهلوی کشیده شد؛ چراغ سبزی برای توسعه به سمت شمال خوش آب و هوا كه به مدد تكميل تدريجی لوله کشی سراسری تهران در دهه‌ی چهل، شتاب بیشتری هم پیدا کرد. زمین‌های ایـن قسـمت از شـهـر بـه صورت تاریخی در کنترل بزرگ مالکین و شازده‌های قاجار بود کـه به مرور تفکیک و بـه مـردم فروخته شدند. کمی بعـد، فراگیری استفاده از اتومبیل در تهران معاصر منجر به نوعی انفجار در اندازه‌ی شهر شد و نخستین طرح جامع تهران نیـز به این روند دامن زد. ایـن طرح در دو محور اصلی توسعه‌ی افقى شهر را برنامه‌ریزی کرد: در مـحور شرقی - غربی بـه سـوی کـرج و در محـور شمالی جنوبی بـه سـوی شمیران.

کاوه اسدپور

صفحه ۳۲

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله دالان شماره ۲ خیابان ولیعصر

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله دالان شماره ۲ خیابان ولیعصر
  • تعداد صفحات: 215
  • شماره: 2
  • سال انتشار: 1400
  • دوره نشر: فصلنامه
  • فصل انتشار: بهار
  • ناشر: دالان
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

یک بار دیگر تلاش کن

مروری بر کتاب کودک داستان یک اختراع فوق‌العاده نوشته‌ی اشلی اسپایرز

دیگریِ دروغین، دیگریِ راستین

مروری بر نمایشنامه‌ی آی بی‌کلاه، آی باکلاه نوشته‌ی غلامحسین ساعدی

نیروانای سعادت

مروری بر کتاب در باب حکمت زندگی نوشته‌ی آرتور شوپنهاور

مجله‌های پیشنهادی