دالان

مجله دالان

دالان مجله‌ای درباره‌ی خیابان است؛ جایی برای روایت داستان‌های امروز و دیروز فضاهای آشنای زندگی ما. دالان، بستری است برای انعکاس صداهای رنگارنگ و متکثر شهر و پیوند دادن همه‌ی روایت‌های برسازنده‌ی آن، اگرچه متناقض باشند. دالان جایی است برای اینکه همه‌ی ما، با هر پیشه و پیشینه و علاقه‌ای، از خاطرات، احساسات، و ذهنیاتمان درباره‌ی خیابان بنویسیم، از تاریخش بگوییم و جای خودمان را در آن تاریخ مؤکد کنیم، از بازنمایی‌اش در آثار هنری بگوییم و دلالت‌های مختلفش را بیرون بکشانیم. دالان، هر بار در قالب یک پرونده، به سراغ یکی از خیابان‌های ایران می‌رود و داستان‌های پیدا و پنهانش را می‌خواند. دالان مجله‌ای است که می‌کوشد بر نگاه چندبعدی و بینارشته‌ای‌اش تأکید کند. دالان، چنان‌که از نامش برمی‌آید، فضای واسط است: واسطی میان عینیت پیرامون ما و ذهنیت‌مان درباره‌‌اش، واسطی میان روایت‌های جمعی و فردی، واسطی میان تخصص‌ها و هنرهای گوناگون و واسطی میان دیروز و امروز. باید این نکته را مؤکد کنیم: دالان به هیچ‌روی یک مجله‌ی حوزه‌ی معماری و شهرسازی نیست، بلکه مجله‌ای فرهنگی و هنری است که تنها ماده‌ی خامش را از فضای شهری می‌گیرد. کار رسمی دالان از دی ماه ۹۸ آغاز شد.

مجلات