کتاب فرزندان هراکلس

نویسنده: اوریپید (ائوریپیدس)

زمانی فرض بر این بود که فرزندان هراکلس، مانند زنان فریادخواه، به شیوه‌ای بی‌واسطه، واقعیت‌های تاریخی و سیاسی زمانه خود را بازتاب می‌دهد. نمونه اعلای چنین رویکردی به تراژدی یونانی کارگوسنز و دیلیبک است و مرور نتایج مهم نوشته‌های آنان مفید خواهد بود. هردوی آنها بر این باورند که فرزندان هراکلس نمایشنامه‌ای است که به شدت از آتـن طرف داری‌ می‌کند، و در واکنش مستقیم به رویدادهای آغاز جنگ پلوپونزی نوشته شده است. گوسنز بر این باور است که شرایط، اوریپید را واداشته است که بدل به «شاعری وطن پرست» گردد، اما دیلیبک می‌گوید، هنگامی که میان آتن و اسپارت جنگ درگرفت، به خصوص روابط آرگوسی آتنی در آن زمان موجب شد که اوریپید فرزندان هراکلس را بنویسد.

صفحه ۶۵

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب فرزندان هراکلس

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

زنی نگون‌بخت که از صدفی سپید زاده شد

مروری بر نمایشنامه هلن نوشته‌ی اوریپید (ائوریپیدس)

گریز از پدرکشی

مروری بر نمایشنامه زنان فنیقی نوشته‌ی اوریپید

شاخه‌ی فریادخواهی

مروری بر نمایشنامه‌ی زنان فریادخواه نوشته‌ی اوریپید (ائوریپیدس)

کتاب های پیشنهادی