بانو با سگ ملوس و داستان های دیگر

نویسنده: آنتون چخوف

حربا

اچومه‌ لف افسر پلیس، شنل نو به دوش و بقچه‌ بسته‌ای به دست از میدان بازار می‌گذشت. پشت سرش پاسبانی با موی حنایی‌رنگ، غربیلی پر از انگور فرنگی مصادره شده به دست، قدم برمی‌داشت. خاموشی فرمانروا بود... در میدان نفس‌کشی دیده نمی‌شد... درهای دکان‌ها و میخانه‌ها، مانند دهن‌های گرسنه، گرفته و غمناک، به روی ملک خدا باز بود. نزدیک دکان‌ها حتا گدایی هم به چشم نمی‌خورد.

ناگاه چنین صدایی به گوش اچومه‌لف رسید: «آها، گاز می‌گیری، لعنتی! بچه‌ها، ولش نکنین! امروز روزی نیست که سگی بتونه آدم رو گاز بگیره! نگهش دارا! آ...آ!»

صفحه ۲۱

بانو با سگ ملوس و داستان های دیگر

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

داستان زندگی مردم معمولی

یادداشتی بر مجموعه داستان کوتاه بانو با سگ ملوس اثر آنتون چخوف

تراژدی حاصل از شک

درنگی بر نمایشنامه‌ی اتللو اثر ویلیام شکسپیر

گذشته را ببوس و کنار بگذار

مروری بر نمایشنامه «باغ آلبالو» اثر «آنتون چخوف»

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید