در میان سطر ها

متولد برج بابل

quotes icon

صحنه ای آشنا در نوشته های روان کاوانه است که آنالیزان می گوید: «زن را نمی‌دانم کیست؛ اما مطمئناً مادرم نیست»

quotes icon

کتاب درمانی