پاتریک دوویت

آثار پاتریک دوویت

پاتریک دو ویت (Patrick deWitt)  سال 1975 در کانادا متولد شد .او رمان نویس و فیلمنامه نویس است. وی با سبک نگارش جدید و صریح خود توانسته جایگاه مناسبی در ادبیات کانادا پیدا کند. رمان " برادران سیسترز" نامزد جوایز بوکر 2011 شد و توانست بالاترین افتخار ادبی در کانادا را دریافت کند. فیلم وسترنی با همین عنوان در سال 2018  ساخته شد که از این کتاب اقتباس شده است.


کتاب‌ها