والتر كوفمان

آثار والتر كوفمان

والتر آرنولد کوفمان(Walter Kaufmann) تاریخ اول ژوئیه 1921 در فرایبورگ آلمان متولد شد.او مترجم ، فیلسوف و شاعر بود. وی به طور گسترده درباره موضوعات مختلفی مانند اصالت و مرگ ، فلسفه اخلاقی ، خداباوری و الحاد ، مسیحیت و یهودیت و همچنین فلسفه و ادبیات می نوشت. کوفمان به عنوان محقق و مترجم  آثار فردریش نیچه نیز مشهور است. 


کتاب‌ها