هانتر اس. تامپسن

آثار هانتر اس. تامپسن

هانتر استاكتون تامپسون(Hunter S. Thompson) تاریخ 18 ژوئیه 1937 در آمریکا متولد شد. او روزنامه نگار و نویسنده آمریکایی و بنیانگذار جنبش روزنامه نگاری گونزو بود. تامپسون تقریباً تمام نوشته هاش را به صورت اول شخص می نوشت و از تجربیات و عواطف شخصی خود بسیار استفاده می کرد.تشخیص مرز بین واقعیت و داستان در نوشته های او یک مشکل عمده برای سردبیران ایجاد می کرد .اکثر بهترین آثار تامپسون در صفحات مجله رولینگ استون چاپ می شد . وی ابتدا با انتشار کتاب "Hell's Angels" به شهرت رسید ، او یک سال را در باشگاه موتورسیکلت" Hells Angels"  زندگی کرد تا شرح دقیقی از زندگی و تجربیات اعضای آن باشگاه بنویسد.


کتاب‌ها