مرجان شیرمحمدی

آثار مرجان شیرمحمدی

مرجان شیر محمدی تاریخ 4 فروردین 1352 در تهران متولد شد.او بازیگر و نویسنده است.وی برای مجموعه داستان های "بعد از آن شب" و "یک جای امن" برنده جایزه هوشنگ گلشیری شده است. 


کتاب‌ها