مرتضی برزگر

آثار مرتضی برزگر

مرتضی برزگر 25 خرداد 1360 متولد شد.او نویسنده و استاد داستان نویسی است. برزگر برای بیان حرف ها و نظراتش داستان نویسی را انتخاب کردهو قلمی تاثیر گزار دارد.کتاب «قلب نارنجی فرشته» و «اعترافات هولناک لاک پشت مرده» از آثار مشهور اوست.او جوایزی را در بخش داستان کوتاه انقلاب کسب کرده است.

کتاب‌ها