محمدحسین پاپلی یزدی

آثار محمدحسین پاپلی یزدی

محمدحسین پاپلی یزدی متولد ۱۳۲۷ در شهرستان یزد است. او جغرافیدان، محقق و نویسنده است. پاپلی یزدی مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه تحقیقات جغرافیایی و اولین ایرانی دارنده جایزه انجمن جغرافیای فرانسه است. دکترمحمد حسین پاپلی یزدی استادی نظریه پرداز است. تعریفی را که دکتر پاپلی یزدی از جغرافیا به عمل آورد مورد توجه مجامع بین المللی جغرافیایی قرار گرفت. او آثار بسیاری تالیف و ترجمه نموده است. شاخصهای جغرافیائی کشورهای جهان ،اطلس ایران،خاطرات شازده حمام از تالیفات ایشان است.

کتاب‌ها