لری دی

آثار لری دی

لری کلی (Larry D.Kelly) استاد تبلیغات در دانشکده ارتباطات جک جی والنتی است. وی بیش از 25 سال است که به عنوان یک پزشک در صنعت تبلیغات فعالیت می کند.او برنده چهار جایزه EFFIES برای اثربخشی تبلیغات وخلاقیت شده است.کتابهای درسی پروفسور کلی که منتشر شده است شامل: "برنامه ریزی تبلیغات: رویکرد مدیریت برند "،  "برنامه ریزی تبلیغات: رویکرد عملی "، "مدیریت تبلیغات " و ....  این کتب در بیش از 75  کالج  و دانشگاه از جمله در برزیل و کره به تایید رسیده اند.

کتاب‌ها