فریبا وفی

آثار فریبا وفی

فریبا وفی،  نویسنده ای نام آشنا و موفق در ادبیات معاصر ایران که از همان آغاز جوانی علاقه و شورواشتیاق خود را به نوشتن نشان داد؛ رمان های "پرنده من" و "رویای تبت" که از آثار ایشان هستند، برنده چند جایزه معتبر ادبی در ایران شده اند.

کتاب‌ها
مقالات