سپیده بخت

آثار سپیده بخت

سپیده بخت نویسنده و روان درمانگر است. او دکترای روانشناسی شناختی دارد. وی نویسنده کتاب های روانشناسی در زمینه رژیم  غذایی است."مغز من و بهانه های پرخوری" از تالیفات اوست.