خاویر كرمنت

آثار خاویر كرمنت

خاویر کرمنت (xavier crement) نام مستعار پزشکی در آمریکاست. او پس از پی بردن به شیوع گسترده بیماری بیشعوری تصمیم گرفت که به روان شناسی روی بیاورد . کتاب مشهور "بیشعوری" از آثار اوست. از او چهار کتاب با عناوین "بیشعوری"، "بیشعور‌های ابدی"، "توطئه‌ی بیشعوری‌ها" و "بیشعور‌های گردن‌کلفت" منتشر شده است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط