جکسون پولاک

آثار جکسون پولاک

جکسون پولاک یکی از پیشگامان جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی‌ست که به خاطر استفاده از تکنیک معروفش «قطره چکانی» شهرت جهانی دارد. او با شیوه ی کاملا انتزاعی اش خود را از رو محدودیت های سه پایه ی نقاشی و عمود قرار دادن بوم آزاد کرد در تکنیک پولاک، رنگ فی البداهه روی بوم می‌چکد - نقاشی کنشی - و نقاش در استفاده از رنگ برای خلق هنرش دقتی به خرج نمی دهد بلکه آن را کاملا زندگی می‌کند. نقاشی به سیاق پولاک خلق اثر با تمام بدن است به گونهای که هنرمند در حین رقصیدن در فرآیند گم شده و اجازه می‌دهد نقاشی تقریبا خودش را خلق کند! برخلاف نظر عده ای بسیاری جکسون پولاک را بزرگترین هنرمند زمانه ی خود می‌دانند و متفق القولند که پولاک یکی از پرسرو صداترین هنرمندان قرن بیستم بود که هنر مدرن پیش و پس از او معنای دیگری یافت من طبیعت هستم مجموعه ای ست از نوشته هایی در معرفی نقاش بزرگ آمریکایی گزیده ای از نقل قول هایش و چند گفت وگو با او و همین طور درباره ی او؛ کتابی برای آشنایی با ذهنی درخشان که میرقصید تا همه ی بدنش نقاشی کند!

کتاب‌ها