اسماعیل کادار

آثار اسماعیل کادار

اسماعیل کاداره شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگاری که در آلبانی به دنیا آمد. آلبانی، فقیرترین کشور اروپایی که زیرسلطه انور خوجه یک حکومت کمونیستی را تجربه می‌کرد اما حتی از بلوک شرق هم منفک شده بود. در اوایل دهه‌ی 1990 میلادی، به خاطر فشارهای رژیم انور خوجه، مجبور به ترک وطن شد. در فرانسه پناهندگی سیاسی گرفت، به عضویت دائم فرهنگستان فرانسه درآمد و کمی بعد، نشان لژیون دونور گرفت. آثار کاداره چه آن‌ها که در دوران کمونیسم نوشته شد و چه آن‌ها که در آزادی پدید آورد، همیشه مورد علاقه منتقدین ادبی بوده است. از فیلم‌هایی که وی در پدید آمدن آنها نقش داشته است، می‌توان به خاکستر و خون اشاره کرد. زمستان سخت، سپیده‌دم خدایان مشرقی، هبوط شهر سنگی از معروف ترین آثار اسماعیل کاداره هستند.

کتاب‌ها