اریک برن

آثار اریک برن

اریك برن(Eric Berne) متولد 10مه 1910 در مونترال کاناداست.او روانپزشکی بود که نظریه تحلیل رفتار متقابل را مطرح کرد و در مجموع چهار کتاب در مورد این موضوع تالیف کرده است .نظریه تحلیل رفتار متقابل برن مبتنی بر ایده های فروید بود اما  متفاوت بسیاری داشت. فروید بر گفتار درمانی به عنوان راهی برای شناخت در مورد شخصیت بیمار تمرکزداشت اما برن معتقد بود که با تجزیه و تحلیل رفتار اجتماعی متقابل بیماران ، می توان نکات پنهان در ناخودآگاه بیمار را پیدا کرد. برن اولین روانپزشکی بود که نظریه بازی را در زمینه روانپزشکی اعمال کرد."Games People Play " کتاب پرفروشی از دکتر برن  است که بیش از پنج میلیون نسخه فروش داشته است.


کتاب‌ها