محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین)

ترجمه‌های محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین)

محمود اعتمادزاده مشهور به م.ا. به‌آذین تاریخ 23 دی ماه 1293 در رشت متولد شد. او نویسنده، مترجم و فعال سیاسی بود. وی از سال 1320 و در حالی که به علت جراحت در جنگ جهانی دوم یک دست خود را از دست داده بود  فعالیت‌های ادبی خود را با انتشار داستان‌های کوتاه آغاز کرد. به‌آذین با سردبیری در  هفته‌نامه‌ی کتاب هفته و ریاست کانون نویسندگان به شهرت رسید. او آثار شکسپیر، بالزاک، رومن رولان و شولوخوف را ترجمه کرده است.


کتاب‌ها
مطالب مرتبط