مروارید

مجله مروارید

مجله مروارید بر آن است که تجربه یک کارِ ویژه درباره موضوعاتی که عموما در غبار جنجال‌های روزمره گم می‌شوند را در کنار مخاطبان بیازماید و کمی به حوزه «روزنامه‌نگاریِ پژوهشی» نزدیک شود؛ همان گمشده‌ای که از اساس در سپهر رسانه‌ای ایران جایی ندارد و جز برخی‌های محدود، کسی سراغ از این مدلِ کارِ جدی مطبوعاتی نمی‌گیرد.

مجلات