مجله شبکه آفتاب شماره ۶۳

مانی را ولش کنی صبح تا شب نشسته پای گیم و این بدجور روی اعصابت است. اخم می‌کنی چپ چپ نگاه می‌کنی، تذکر می‌دهی و کار البته وقت‌هایی به داد و عربده هم می‌کشد. مخصوصاً اگر اعصابت از جای دیگری خرد باشد و دنبال کسی بگردی که سرش خالی کنی گاهی هم البته اگر سردماغ باشی، سعی می‌کنی با مقادیری ریاکاری خودت را به موضوع بازی علاقه مند نشان بدهی و از در همدلی و درک متقابل وارد شوی و آن وسط زیر پوستی، پند و اندرزی بدهی و آموزه‌هایی را منتقل کنی این یارو الآن کیه؟ مأموریتش چیه؟

مانی برایت توضیح می‌دهد زیاد سر در نمی‌آوری چون خوب گوش نداده‌ای و واقعاً به موضوع علاقه نداری و فقط داری ادای دموکراسی و سعه صدر در می‌آوری منتظری حرفش تمام بشود و نصایح حاضر و آماده و بسته بندی‌شده‌ی خودت را آن هم در بسته‌ای که خیلی با عجله و بی‌سلیقه کادوپیچ شده و اصلاً شیک و شکیل نیست - تقدیمش کنی و اگر نپذیرفت باز داد و فریاد و عربده و اخم و تخم.

صفحه ۷

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله شبکه آفتاب شماره ۶۳

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله شبکه آفتاب شماره ۶۳
  • تعداد صفحات: 144
  • شماره: 63
  • سال انتشار: 1401
  • ماه انتشار: بهمن
  • دوره نشر: ماهنامه
  • ناشر: شبکه آفتاب
  • امتیاز:
    (2 نفر)

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

نوبل ادبیات ۱۹۰۳

بیورنستی یرنه بیورنسون، برنده نوبل ادبیات در سال ۱۹۰۳

در باب تجربه‌ی سوگ در کودکان

مروری بر کتاب مامان دلم برایت تنگ شده نوشته‌ی ربکا کاب

فرهنگ خانوادگی

نقد کتاب فرهنگ خانوادگی اثر الیزابت آسودو

مجله‌های پیشنهادی