مترجم

مجله مترجم

مترجم فصلنامه‌ای است درباره ترجمه که از سال ۱۳۷۰ در مشهد منتشر می‌شود. موضوعات مورد علاقه این فصلنامه عبارتند از: نظریه و عمل ترجمه ادبی، تاریخ ترجمه در ایران، آموزش ترجمه و نقد ترجمه.

مجلات