هیچ کس هرگز گم نمی شود

نویسنده: کاترین لیسی

چند ساعت کنار جاده راه رفتم و فکر کردم آیا واقعاً امکان دارد الیسون چشم سوم و قلب دوم داشته باشد و اصلاً کسی می‌تواند با چنین اعضای اضافه‌ای زندگی کند. حرف زدن الیسون مرا یاد حرف زدن روبی می انداخت و چیزی که یک بار درباره‌ی داشتن دو تا قلب گفته بود شاید هم درباره‌ی مسئله‌ی پیچیده تری حرف زده بود که درست یادم نمی‌آمد؛ حرفی که باعث شده بود پی ببریم زبان یکدیگر را نمی‌فهمیم و نمی‌توانیم منظورمان را کامل به دیگری منتقل کنیم.  یکی از شب‌هایی که با هم صحبت می‌کردیم فهمیدم که دیگر نمی‌توانیم یا شاید هرگز نتوانسته بودیم یکدیگر را درک کنیم...
«کی به بچه‌ی شونزده ساله اجازه میده بره نیویورک و اونجا تنها زندگی 
کنه؟»

صفحه ۲۶

هیچ کس هرگز گم نمی شود

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

نه به شادی اجباری

مروری بر کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست نوشته‌ی مگان دیواین

وقت قار قار

معرفی کتاب کودک وقت قار قار نوشته‌ی بابک صابری

افول سلطنت خشم و خون

مروری بر رمان پدرخوانده نوشته‌ی ماریو پوزو

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید