فلسفه ی قاره ای

نویسنده: سایمون کریچلی

عینک و چشمی برای دیدن دو فرهنگ در فلسفه

آدم لازم نیست نابغه باشد تا بفهمد تمیز گذاشتن میان فلسفه‌ی تحلیلی و فلسفه‌ی قاره‌ای با مشکلات بسیار جدی روبه روست. فلسفه‌ی قاره ای سلسله‌ی بسیار التقاطی و پراکنده‌ای از جریان‌های فکری است که بسیار دشوار می‌توان آنها را به یک سنت واحد تعبیر و تحویل کرد. پس اگر فلسفه ی قاره‌ای چنین باشد باید آن را یک ابداع یا دقیق تر بگوییم فرافکنی جمعیت دانشگاهی انگلیسی امریکایی به فلسفه‌ی اروپای قاره ای دانست که نمی‌خواهد تن به این نامگذاری بدهد و آن را به رسمیت بشناسد - چیزی تقریباً شبیه سفارش دادن صبحانه‌ی قاره‌ای در پاریس.

صفحه ۵۵

فلسفه ی قاره ای

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

سیستم پاداش

نقد و بررسی کتاب سیستم پاداش اثر جم کالدر؛ نسل اخیر

شاعری که مترجم شد

عبدالله کوثری: مروری بر زندگی و آثار

جدال ازلی عشق و ملامت

تقی مدرسی: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید