کتاب اگر جنگ ادامه یابد

نویسنده: هرمان هسه

کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که نویسنده از سال ۱۹۱۴ - ۱۹۴۸ نوشته است. «هرمان هسه» این را خود اذعان دارد که پیش از آنکه یک نویسنده باشد یک شاعر است و برای همین است که در بسیاری از این مقالات زبانی استعاری را بخدمت گرفته که گاه مطلب را پیچیده می‌کند.

مقالات بخاطر شرایط خاص زمانی و مکانی ثبت لحظات نیستند بلکه بیان حال و هوائی سوزنده هستند که دنیانی را به آتش و خون کشید. شاید بتوان گفت که این کتاب، تاریخ است که بدست یک تاریخ‌نویس نوشته نشده بلکه شاعری آنرا نگاشته است. در تمام صفحات کتاب «هسه» از ابراز احساسات افراطی و رقیق پرهیز کرده و وقایع را با میزان انساندوستی و بشریت سنجیده و نگاشته است. مقصود آنکه از دنیائی سخن گفته که داد بشردوستی سر می‌دهند و خلاف آن عمل می‌کنند به بشریتی نهیب می‌زند که خودش را باخته و فریاد «خودت را بشناس» در گوش ناشنوایش طنینی بیش ندارد. منظور از ترجمه یحاضر هم آوائی با تمامی نقطه نظرهای نویسنده نیست، آنچه زیباست تلاش او در ورای جنگ و دشمنی است و هدفش راه یافتن در اعماق وجود آدمی و بیان عشق و صلح است. باقی را باید در کلام رازگونه و توانای خود او جستجو کرد.

مترجمان

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب اگر جنگ ادامه یابد

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

سیستم پاداش

نقد و بررسی کتاب سیستم پاداش اثر جم کالدر؛ نسل اخیر

اثری از تو چاپ شده، پس هستی!

مروری بر کتاب پرنده به پرنده؛ درس‌هایی چند درباره‌ی نوشتن و زندگی نوشته‌ی آن لاموت

چارلز دیکنز و بچه‌های خیابانی لندن

معرفی کوتاه کتاب کودک چارلز دیکنز و بچه‌های خیابانی لندن نوشته‌ی آندرآ وارن

کتاب های پیشنهادی