ژاله آموزگار

آثار ژاله آموزگار

ژاله آموزگار یگانه متولد ۱۲ آذر ۱۳۱۸ در خوی، پژوهشگر ایرانی فرهنگ و زبان های باستانی است. او دکتری زبان های باستانی (زبان های ایرانی و ادبیات مزدیسنی) از دانشگاه سوربن دارد و بیش از ۳۰ سال در دانشگاه تهران تدریس کرده است.

کتاب‌ها