لیندا ناکلین

آثار لیندا ناکلین

لیندا ناکلین (30 ژانویه 1931_ 29 اکتبر 2017) نویسنده و مورخ هنر آمریکایی بود که در پژوهش‌هایش بر مسئله‌ی زنانگی تمرکز داشت.

مقالات