شارلوت گارسون

آثار شارلوت گارسون

شارلوت گارسون (Charlotte Garson) نویسنده و عضو هیئت تحریریه‌ی کایه دو سینما، مدیر اطلس سالانه و دو زبانه‌ی کایه است. او کتابی درباره‌ی عشق در سینما با نام عاشق منتشر کرده که مختص نوجوانان است.

(متن از کتاب ژان رنوار)

کتاب‌ها