سیلویا پلات

آثار سیلویا پلات

سیلویا پلات رمان نویس و شاعر آمریکایی بود، مهمترین آثار او کتاب های حباب شیشه، کلسوس و شعرهای دیگر است که برنده جایزه پولیتزر شده است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط