حسن میرعابدینی

آثار حسن میرعابدینی

حسن میرعابدینی (متولد 1332) نویسنده، استاد دانشگاه، پژوهشگر و منتقد ادبی معاصر ایران است. او از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ در دانشگاه زنجان و در ۱۳۹۲ در مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز ادبیات معاصر تدریس کرده‌است. "پیشه دربه‌دری: زندگی"، "آثار بزرگ علوی" و "تاریخ ادبیات داستانی ایران" از آثار مهم وی بشمار می‌روند.

کتاب‌ها