جین وبستر

آثار جین وبستر

آلیس جین چندلر وبستر رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس آمریکایی بود که از آثار برجسته‌اش می توان به بابا لنگ‌دراز و دشمن عزیز اشاره کرد. جین وبستر سبکی ساده و روان داشت و عموما در نوشته‌هایش دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی خود را نیز مطرح می‌کرد. یکی از مهم‌ترین خصوصیات نوشته‌های وبستر آن است که به گروه سنی خاصی تعلق ندارند و همه می‌توانند از داستان‌های او لذت ببرند.

کتاب‌ها