جری هیكز

آثار جری هیكز

جری هیکس (Jerry Hicks) سال 1927 در آمریکا متولد شد .او سخنران و نویسنده کتاب های الهام بخش بود. 


کتاب‌ها