برینلی پلیتز

آثار برینلی پلیتز

برینلی پلیتز(Brinley Platts) مربی، محقق و مشاور اجرایی برجسته‌ی شرکت‌های FTSE ۱۰۰ است. او یکی از مقامات برجسته‌ی انگلیسی در زمینه‌ی مشاغل اجرایی CIO و IT است که در جهت ادغام اهداف شغلی و شخصی با شرکت‌های بین‌المللی همکاری می‌کند. وی رفتارشناس است و بسیار تمایل دارد سازمان‌ها را به محیطی تبدیل کند که هر فردی بتواند در آن رشد کرده و استعدادهای خود را در راستای منافع سازمان شکوفا کند. پلیتز یکی از پایه‌گذاران طرح Bring YourSELF to Work است. این طرح با هدف هدایت استعدادها و علاقه‌های سرکوب‌شده‌ی نیروی کار برپا شد تا جهان بهتری برای خود و فرزاندان‌مان بسازیم.کتاب "افزایش اعتماد به نفس به زبان ساده" از نوشته های اوست.