امیل زولا

آثار امیل زولا

امیل زولا نویسنده بزرگ قرن نوزدهم فرانسه در سال ۱۸۴۰ از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شد. او نویسندهای آزاده و آزادیخواه و بسیار پرکار بود که از لحاظ حجم کار گوی سبقت را حتی از ویکتور هوگو ربود. سبک کارش در قالب رئالیسم قرار می گیرد که آن را بر رمانتیسم رایج آن دوره ترجیح می داد.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط