اروین د. یالوم

آثار اروین د. یالوم

اروین دیوید یالوم Irvin David Yalom روانپزشک هستی‌گرا و نویسنده آمریکایی است. آثار یالوم آمیزه‌ای‌ست از دانش آموخته در حوزه‌ی روان‌پزشکی، تجربه‌ی زیسته در حوزه‌ی روان‌درمانی و تخیل بالنده و هنری همواره بارور در توصیف‌گری یالوم، به‌ویژه در آثار داستانی خود، همواره از دریچه‌ی روان‌کاوی به کشف ماهیت آدمی می‌پردازد و نشان می‌دهد که همیشه بازشناخت مرز باریک میان وهم و حقیقت آسان نیست. یالوم روان‌درمانی را در سیر زندگی معمول آدم‌ها به جریان می‌اندازد؛ از همین روست که گویی همواره روایت، روایت ماست. بسیاری از نویسندگان و متفکران برجسته جهان وقتی نیچه گریست را ستایش کرده‌اند. این کتاب برنده جایزه انجمن روانپزشکی آمریکا شد و به عنوان یکی از مطرح‌ترین آثار یالوم شناخته می‌شود.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط