آلن الكین

آثار آلن الكین

آلن الكین (allen elkin) روانشناس بالینی ، بنیانگذار و مدیر مرکز مشاوره مدیریت استرس در شهر نیویورک است. او در کشور آمریکا به  دلیل تخصص در زمینه درمان استرس و اختلالات عاطفی مشهور است .آلن الكین 48 سال سابقه در درمان بیماران دارد.کتاب "مدیریت استرس به زبان ساده" از آثار اوست.


کتاب‌ها