محمدعلی موحد

ترجمه‌های محمدعلی موحد

محمدعلی موحد نویسنده، پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ، سیاست و عرفان و مترجمی سرشناس است. از ترجمه‌های او می‌توان به چهار مقاله درباره‌ی آزادی، گیتا سرود خدایان ، عدالت و انرژی، فصوص‌الحکم و سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه اشاره کرد.

کتاب‌ها