گمان

نشر گمان

نشر گمان تأسیس: پاییز ۱۳۹۱ چاپخش نخستین کتاب خرداد ۱۳۹۳ برای تحقق یک ایده شکل گرفت انتشار کتاب‌هایی که نیازشان حس می‌شود و در نبودشان ناچاریم کتابهای دیگری بخوانیم. برای همین سعی کرده‌ایم ابتدا ضرورت‌ها (جاهای خالی) را بشناسیم، برای پاسخ دادن به آنها مجموعه‌هایی تعریف کنیم، در انتخاب کتاب‌ها و آماده‌سازی پیش از انتشار نیز به اهداف هر مجموعه پایبند بمانیم. از سال ۱۳۹۷ نشر گمان به صورت جمعی زیر نظر تحریریه‌ای کوچک اداره می‌شود که با همکاری مشاورانی در حوزه‌های مختلف کار انتخاب آثار، آماده‌سازی متن‌ها و نظارت بر تولید و چاپ را انجام می‌دهند.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط